Wednesday, August 01, 2007

Bengkel Teater Wayang Kulit: Monolog Monyet-monyetProjek akhir berbentuk produksi akan dipersembahkan di panggung di luar Universiti Malaya pada akhir Oktober/ awal November mengikut kesesuaian waktu yang akan ditetapkan.

Produksi tersebut adalah berupa produksi teater yang diberinama “Monolog Monyet-monyet”. Pelajar-pelajar akan dibahagikan mengikut bahagian-bahagian produksi, daripada bahagian persembahan, kostum dan peralatan. Di dalam produksi ini pelajar-pelajar boleh mempersembahkan watak-watak yang akan ditampilkan melalui pengendalian patung-patung wayang yang mereka cipta, samada patung kecil yang hanya dikendalikan oleh seorang pelajar atau patung yang sebesar manusia yang dikendalikan oleh lebih dari seorang pelajar dan tidak melebihi tiga orang. Patung-patung wayang juga akan dilakonkan dengan monolog-monolog serta menggabungkan gerakan-gerakan atau patung wayang yang menarikan watak masing-masing. Pendekata persembahan teater “Monolog Monyet-monyet” mempunyai kepelbagaian serta variasi di dalam gaya persembahan. “Monolog Monyet-monyet” adalah gabungan cerita monyet-monyet yang lahir daripada cerita wayang kulit yang terkenal, iaitu Ramayana, Hikayat Seri Rama atau Cerita Mahraja Wana dari tradisi Wayang Kulit Melayu/ Wayang Kulit Kelantan.

Watak-watak monyet yang dipetik dari buku Malay Shadow Puppet oleh Amin Sweeney dan Panggung Semar oleh Ghulam Sarwar termasuklah watak-watak berikut:

Hanuman (Kera Putih)
Hanuman Ikan (Anak Hanuman dengan Puteri Duyung)
Sagariwa(Bapa saudara Hanuman)
Saburanung
Tilam Tila Perjangga
Lelabat (sepupu Hanuman Ikan)
Lelabet( sepupu Hanuman Ikan)
Raja Bali(Bapa Saudara Hanuman)
Pelela Anggada
Anila
Bota Mahraja Indera
Pateh Sangada
Hanuman Bongsu

Persembahan teater ini adalah berasaskan cerita wayang kulit yang bersifat kontemporari penampilannya, apa lagi apabila ia menggabungkan bentuk pepatungan, lakonan, penceritaan serta persembahan tarian. Produksi ini akan memerlukan latihan yang intensif dan masa yang lebih dari masa kuliah. Jadual latihan akan dibincangkan adalam masa terdekat ini.

Tuesday, July 31, 2007

Kemana Teater Tradisi dan Teater Tari Melayu


Foto 1: Zubin Mohamad dlm Vous Amez Dormir di Bangkok Fringe Festival
Foto 2: I La Galigo, arahan Robert Wilson di Esplanade Singapura
Foto 3: Wayang Kulit - Rawana dan Seri Rama
Foto 4: Teater Wayang Kulit - Pohon Beringin

Sebagai seorang pensyarah di Pusat Kebudayaan, Universiti Malaya yang bertanggungjawab terhadap pengajaran mata kuliah Teater Tradisi dan Teater Tari, saya cuba sedaya mungkin untuk menampilkan satu minat yang tinggi di kalangan pelajar-pelajar ini, terutamanya apabila ramai pelajar yang datang dari luar Pusat Kebudayaan. Apalagi apabila pelajar-pelajar tersebut belum mendapat sebarang pendidikan teater, samada tradisi atau moden. Jadi tugas mengajar menjadi bertambah berat! Dengan suatu keadaan di mana kelas bengkel teater tradisional berada dalam serba kedaifan kerana kekurangan tenaga pengajar, maka timbul suatu ide untuk mengendalikan bengkel yang menjurus kepada Teater Wayang dan dengan hadirnya tutor seni tampak, Elias Yamani, kita mengambil keputusan untuk membahagikan pengajaran kepada dua bahagian iaitu pembuatan patung dari sudut seni tampak dan penghasilan sebuah tubuh yang menjadi watak dalam cerita teater tradisi wayang. Sekali gus, kuliah Apresiasi Drama Tari/ Teater Tari sedang meneliti sejarah, teori, perkembangan, struktur dan pengenalan kepada praktik teater tari. Maka adalah wajar untuk menggabungkan aktiviti produksi untuk kedua-dua kuliah tersebut dan menghasilkan sebuah produksi Teater Tari yang bertolak dari Teater Tradisi Wayang Kulit. Untuk menjadi lebih terfokus, kita mengambil keputusan untuk menjadikan cerita hanuman serta cerita kalangan askar monyet sebagai fokus utama. Memandangkan pementasan sebuah produksi yang sedemikian rupa memerlukan kepakaran yang tertentu dari semua sudut - permainan muzik dan bunyi, tarian, lakonan, nyanyian, rekaan pentas dan rekaan busana serta tatarias, kami mengambil keputusan untuk mementaskan sebuah persembahan yang agak minimalistik. Maka lahirlah idea untuk mementaskan "Monolog Monyet-monyet".

Tulisan Susulan
Mendekati atau menjauhi pendedahan kepada pengajaran seni. Pengajaran seni adalah sesuatu yang subjektif dari segi tingkatnya, kerana setiap mempunyai falsafah dan paktik yang berbeza sifat dan tingkatnya. Untuk lebih mengetahui, eloklah kalau kita membuka mata melihat apa yang sedang dilakukan oleh sekolah-sekolah disekeliling kawasan lokal seperti di Malaysia atau di dunia. Mungkin Festival Tari menjadi contoh yang baik untuk mengetahui di mana kita berada. Tapi mungkin ianya lebih senang untuk menilai pelajar-pelajar tari, apa lagi apabila mereka mempunyai sukatan pelajaran yang sama contohnya tarian ballet atau moden. Ianya menjadi agak rumit apabila mereka mempunyai sukatan yang berbeza seperti pengajaran tarian lokal atau etnik sesebuah negara. Walaupun begitu, ianya masih boleh dinilai dari sudut kecekapan penari atau pelajar perincian, precision dan ketepatan. Kalau dari sudut drama pula, mungkin apa yang perlu dilihat adalah pengetahuan bahasa, pengetahuan naskah serta ilmu-ilmu teknikal seperti gaya lakonan, teknik pementasan, pemakain busana serta teknik rekaan lampu. Tetapi apa yang paling penting adalah pengurusannya. Tapi inilah sesuatu yang tidak mudah dilakukan, kerana sifat manusia yang berbeza, maka itulah kita harus mempunyai strategi yang baik serta mempunyai kecekalan dalam meneruskan sesuatu tugas serta mempunyai daya tahan serta motivasi yang tinggi. Maka itulah kedua-dua belah pihak perlu mempunyai persiapan yang lengkap untuk menjadi pelajar dan pengajar.

Kerana ketidak seimbangan yang ada di kalangan pelajar, menjadi tentangan kepada suatu usaha untuk menaik tarafkan semua pelajar. Pengajar harus mempunyai pertimbangan yang cukup. Pengurusan berbagai bahagian di dalam seni persembahan boleh dijadikan bahagian-bahagian yang harus dikerjakan oleh setiap bahagian dengan bidang tugas dan spesifikasi kerja yang baik.