Sunday, August 26, 2007

Babak-babak Dalam Cerita Monyet-monyet


1. Buka Panggung - muzik gamelan


2. Ritual Wayang Keluar, Pacak Pohon Beringin & Buka Cerita


4. Seri Rama(Rama) & Siti Dewi (Sita) serta Laksamana


5. Hanuman & Seri Rama


6.Hanuman & Ikan Duyung serta Hanuman Kera Ikan


7. Muzik Gamelan


8. Sagariwa(Sugriwa), Raja Bali(Subali) & Puteri Maya Angin


9. Peperangan Sagariwa, Raja Bali & Seri Rama


10. Rahsia Sagariwa dan Hanuman


11. Tutup Panggung - muzik gamelanTujuh Pencerita membawakan cerita dalam gerak, lakon dan tari, asas dari silat dan tari klasik Melayu. Pencerita juga menampilkan seorang pencerita India dalam bahasa Tamil.