Thursday, June 12, 2008

KL Fringe Festival ke blognya sendiri www.klfringefestival.blogspot.com

Mulai dari hari ini, KL Fringe Festival akan mempunyai blognya sendiri, iaitu www.klfringefestival.blogspot.com.

Svarnabhumi Studio akan hanya menulis aktivitinya termasuk aktiviti dlm fringe itu, iaitu mono drama Gebu Gembira .